Melyik ovit válasszam?
Az óvodaválasztás ajánlott szempontjai

Gyermeke óvodába készül, de még bizonytalan, hogy melyik nevelési intézményt válassza számára? A döntés egyáltalán nem könnyű feladat, számtalan szempontot ajánlatos figyelembe venni ennek mérlegelésekor. Mik ezek? Mi segítünk!


 A jó megközelíthetőség:
Előfordul, hogy nem csak egy óvodát, sokkal inkább egy bizonyos óvodát választanánk gyermekünknek, amely sajnos nincs lakóhelyünk közelében. " ...Mert ott kiváló pedagógusok dolgoznak, magaménak érzem az ott alkalmazott pedagógiai módszert, szemléletet és nagyon el tudnám képzelni ott a kisfiamat..."
Egy gond van csak: a nagy távolság. Nem árt alaposan, részletekbe menőkig átgondolnunk, vajon bírni fogja-e gyermekünk az 1 órás oda-, 1 órás visszautat, ha nem a lakóhelyünk körzetébe tartozó oviba járatjuk. Át tudjuk-e úgy szervezni a napirendjét, hogy este korán lefekhessen? Az előbbiek fontosak, hiszen a hajnali kelés bizony megviseli a gyerekeket. És vajon mi magunk tudjuk-e hosszú távon vállalni a sok-sok utazással, kényelmetlenséggel járó tortúrát?
Érdemes ezeket a szempontokat alaposan átgondolni a döntésnél, hiszen ha már beszokott gyermekünk egy jó kis közösségbe, nagyon megviselheti egy óvodaváltás.

Az óvoda programja:
Nem árt rákérdeznünk, ill. tisztában lennünk a kiszemelt óvoda programjával. Nagyon jó, ha gyermekünk egyéniségét, személyiségét ismerve valóban testhezálló, megfelelő programmal bíró óvodát tudunk választani számára.

Milyen az óvónők, óvodai dolgozók személyisége, gyermekekhez való viszonya?
Sokat elárul az óvónők és gyermekek viszonyáról, hogy pl. hogyan beszélnek a csoportban a gyerekekkel, türelmesek-e velük, végighallgatják-e őket? Figyeljük meg, hogy a csemeték bátran fordulnak-e kéréseikkel, kérdéseikkel a pedagógusok és a dajka felé? Az is nagy jelentőséggel bír, hogy az óvónők  mennyire nyitottak a mi kérdéseink, problémáink felé, ill. kellően segítőkészek-e? Az óvodavezető személyisége sem elhanyagolható szempont, hiszen nincs kizárva, hogy adódnak majd olyan helyzetek, amikor az ő segítségére, jóindulatára leszünk utalva.

Milyen gyakorlat szerint végzik az adott óvodában a beszoktatást?
Vannak olyan intézmények, ahol örömmel veszik a szülő aktív jelenlétét, segítségét, együttműködését a kíméletes, fokozatos, szorongásmentes óvodai beszoktatás érdekében. (Ez természetesen csoportszobán kívüli szülői jelenlétet, segítséget jelent.) Másutt inkább a " bele a mélyvízbe-politikát" részesítik előnyben, ahol az első perctől ott kell hagyni a gyermeket. Ez utóbbi gyakran sok sírással, lelki megrázkódtatással jár együtt, mely egy érzékenyebb lelkű gyermek számára rendkívül megterhelő lehet. A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében erről is jó előre érdeklődjünk a kiszemelt óvodában!

Hány csoportos az óvoda? Mekkora a csoportlétszám?
Egy állami óvodában általában 3-4 óvodai csoport működik. Ha egy óvodában az átlagnál kevesebb csoport működik, az családiasabbá teheti a család és az óvoda viszonyát, az ott uralkodó légkört, ám ennek jelentősége nem döntő.
Sokkal fontosabb szempont pl. a csoportlétszám. Alacsonyabb létszám esetén könnyebb megvalósítani az egyéni, differenciált bánásmódot s bensőségesebbé válhatnak a társas kapcsolatok is.

Milyen a csoportösszetétel?
Vannak, akik a homogén (azonos életkorú gyermekekből álló) csoportra esküsznek, míg mások a vegyes csoport mellett teszik le a voksukat. Mindegyiknek megvan a maga előnye, lássuk mik ezek:
A homogén csoportban folyó nevelő - fejlesztőmunkát megkönnyíti és eredményesebbé teszi, hogy nagyrészt azonos életkorú gyermekekkel foglalkozhat a pedagógus. Ez a beszoktatást is könnyebbé, rugalmasabbá teszi.
A vegyes életkorú gyermekek csoportjában a szociális érzékenység, az egymásra való odafigyelés kap nagyobb hangsúlyt. A nagyobbak segítőkészen állnak a kisebbekhez, szívesen megmutatják nekik, mit hogyan kell csinálni, illetve segítik őket a mindennapi tevékenységekben. A kicsik pedig szívesen tanulnak a nagyobbaktól, örömmel utánozzák őket akár játékukban, akár más tevékenységek során. Ez lehetőséget ad nekik az intenzívebb fejlődésre.
Nem lehet egyértelműen állást foglalni egyik vagy másik csoportösszetétel mellett, hiszen míg egyik gyermeknek -egyéni adottságai, személyisége alapján- kifejezetten a homogén csoport a megfelelő, addig más gyermek inkább a vegyesben érzi jól magát. Mielőtt döntenénk, érdemes mindkét csoportösszetétel előnyeiről, hátrányairól személyesen is meggyőződnünk egy-egy nyílt nap alkalmával.

Milyen a csoport, valamint az egész óvoda felszereltsége?
Gazdagabb felszereltség mellett eredményesebb pedagógiai, fejlesztőmunkára van lehetőség, ez azonban még nem garancia arra, hogy mindez meg is fog valósulni. Sokkal döntőbb szerepe van a pedagógusnak, hiszen egy szegényes eszköztárú, felszereltségű óvodában is csodát tehet egy-egy kellően motivált, rátermett óvónő.

Milyen a csoportszoba, ill. az óvoda dekorációja?
Az előbbiek is árulkodhatnak az óvodában, a csoportban folyó munkáról, gyermekközpontúságról.

- Milyen az óvoda kertje?
Az udvaron szemrevételezhetjük, hogy mekkora lehetőség van a szabad mozgásra, füvesített-e, kellően biztonságosak-e a kinti játékok?