A tankötelezettség megkezdéséről az iskola igazgatója dönt az óvodai vélemény vagy a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján.Amennyiben sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermek tankötelezettségéről dönt az iskolaigazgató, akkor ennek megállapítása a Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján történik.

Az általános iskolába történő beiratkozás alkalmával a következő okmányok bemutatása szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.