A tanköteles korú gyermek iskolára való alkalmasságát (iskolaérettségét) az óvodának kell igazolnia az iskola felé. Amennyiben felmerül, hogy a gyermek tanköteles kora ellenére sem érett az iskolára, 

- a szülő kérheti az arra kijelölt szervnél, ill. szakértői bizottságnál az iskolaérettség megállapítását. Itt megállapítják, hogy a gyermek elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet, vagy hogy szükséges-e számára további óvodai nevelés. A szakértői bizottság indokolt esetben javaslatot tehet a sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételre is. 

Ha a gyermek felvételt nyer az iskolába, óvodai ellátása a nevelési év végével (augusztus 31-ével) szűnik meg.