A közoktatási törvény módosítása nyomán legfőbb változás, hogy a tanköteles kort elért gyermek óvodapedagógusi javaslat nyomán már nem maradhat továbbra is óvodában, kötelező megkezdenie iskolai tanulmányait, hacsak az illetékes szerv, ill. szakértői bizottság másként nem javasolja. 

A fentiek részletesen:

Érdemi változásokat hozott a törvénymódosítás 2020. január 1-jével a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatosan. A köznevelésről szóló törvény 45. § módosított (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 15-éig bírálja el az illetékes szerv.  Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell az ágazati törvény 45. § (6b)–(6f) bekezdésében foglaltakat.

 

Ha a gyermek a javaslat nyomán nem kezdte meg tanulmányait, legkésőbb annak a nevelési évnek az utolsó napján (augusztus 31-ével) szűnik meg óvodai ellátása, amikor 8. életévét betöltötte.