A gyermek óvodai elhelyezése nem szüntethető meg, ha...
- a gyermek óvodai nevelése kötelező
- a gyermek hátrányos helyzetű
- a gyermeket gyámhatósági intézkedés nyomán vették fel az óvodába.