Az óvodai ellátás megszűnhet abban az esetben, ha...
- a szülők az óvodavezető előzetes felszólítása ellenére sem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek. (Ebben az esetben az ellátás megszüntetése előtt vizsgálni kell a gyermek szociális helyzetét is)


- a gyermek 10 napnál többet hiányzott igazolatlanul az óvodából. Ebben esetben az ellátás megszüntetését megelőzően, a következményekre való tekintettel kétszer figyelmeztetik a szülőt.
A 7 napos igazolatlan hiányzás elérésekor az óvodavezető értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.
- a gyermeket másik intézménybe felvették, átvették.
- az óvoda jogutód nélkül megszűnik. (Ebben az esetben az Önkormányzat kötelessége kijelölni másik intézményt, ahol a szülők kérhetik gyermekük óvodai felvételét. Ezen intézmény csak helyhiány miatt utasíthatja el a fenti jelentkezők kérelmét.)
- a gyermek felvételt nyert az iskolába.
- a gyermek nem nyert felvételt az iskolába annak a nevelési évnek az utolsó napján, mikor nyolcadik életévét betöltötte.