Óvodába a 3. életévét betöltött gyermek vehető fel. A korábbi törvényi szabályozás lehetőségként kínálta a 3. életévüket betöltött gyermekek számára az óvodakezdést, az új Nemzeti Köznevelési törvény azonban (2011. évi CXC tv.) 2014. szeptember 1-től a 3 éves gyermekek számára kötelezővé teszi az óvodába járást.

A változás először azokat a gyerekeket érinti, akik 2011-ben születtek és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Ők az óvodai nevelési év első napjától kezdődően kötelesek napi 4 óra időtartamban az óvodai foglalkozásokon részt venni.

2013. májusban elfogadott módosítás alapján a 3 éves kortól kötelezővé tett óvodáztatás családi napköziben (csanában) is teljesíthető. A szülő döntése alapján így: önkormányzati-, magán-, és egyházi óvodák mellett, családi napköziben is elhelyezhető 3 éves, óvodaköteles gyermekünk. Előírás, hogy a csanában óvodapedagógus foglalkozzon a kicsikkel, illetve az intézménynek figyelembe kell vennie az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját.