Az óvodába készülő gyermek ideális fejlettségi szintjéről

Sokszor felmerül az óvodaérettség kérdése tanévkezdés előtt. Itt nem elvárt kritériumokról beszélünk, csupán arról a fejlettségi szintről, melynek elérése ajánlott óvodába lépéskor. Így könnyen kikerülhetők a pedagógusokkal, óvodai dolgozókkal való konfrontációk.

Mely tehát az a bizonyos „erősen ajánlott” fejlettségi szint, melyre óvodakezdéskor törekednünk kell?

  • Jó, ha a csemete elfogadja, netán rövidebb időre meg is szokta, hogy édesanyja távol van tőle.
  • Jó, ha korábban volt lehetősége kortársaival kapcsolatba kerülni.
  • Hasznos, ha a kicsi érthetően kommunikál, környezetének tudtára tudja adni igényeit, gondolatait.
  • Próbálkozik-e az önállóságra pl. öltözködés, étkezés, tisztálkodás során?

Ha a kérdésekre a válasz zömében nem, akkor még mindig lehetőség van másik alternatíva felé nyitni. A törvény szerint ugyanis

"Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. [Gyvt. 42. § (1)]"

Ennek ellenére azt javasoljuk, ha mód van rá, 3 éves korban inkább az óvodakezdést preferáljuk, így a gyermeket körülvevő környezet felfelé húzó motiválóerő lesz.