A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) 2014. szeptember 1-től a 3 éves gyermekek számára kötelezővé     teszi az óvodába járást. A törvény azonban felmentési lehetőséget biztosít a fenti szabály alól, amennyiben azt a szülő kezdeményezi a jegyző, illetve egyházi és magánintézmény esetében: a fenntartó felé. A döntéshez az óvodavezető és a védőnő egyetértése szükséges.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentés a gyermek ötödik életévének betöltéséig adható, amennyiben ezt a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolttá teszi.

5 éves kortól azonban mindenki óvodaköteles! Betöltött 5. életévtől minden gyermek számára kötelező - az iskolaérettség eléréséig - 1 évet akkreditált óvodában tölteni. Ha gyermekünket magánóvodában szeretnénk elhelyezni, akkor kiemelt fontosságú, hogy a döntés előtt tájékozódjuk az intézmény akkreditációjával kapcsolatban. (Amennyiben az intézmény nem akkreditált, úgy 5 éves kortól másik óvodát kell keresnünk.) Ezzel kapcsolatban a területileg illetékes önkormányzat oktatási hivatala ad tájékoztatást, illetve az Oktatási Hivatal honalapján is rákereshetünk az intézményre.