Derült égből villámcsapásként érte a 2019/20-as tanévben tanköteles korúvá vált gyerekek szüleit, hogy ősszel el kell kezdeni a sulit, ha tetszik, ha nem. Kétségbeesetten vette ezt tudomásul koraszülött, emiatt megkésett fejlődésű gyermek szülője éppúgy, mint egyéb tanulási nehézségekkel küzdő, vagy épp még testi-pszichés éretlensége miatt a szobatisztasággal küzdő gyerek szülője egyaránt. A felállás világos: a gyermek (még) éretlen, egy újabb tanév nyomán azonban jó esélyei vannak a sokkal (!) eredményesebb iskolakezdésre. Cél, hogy az indokolatlan, szakmaiatlan törvénykezés miatt ne legyen gyermekünk kísérleti nyúl, hogy „majd idén meglátjuk, milyen eredményei lesznek ennek az újításnak”. Úgy gondoljuk, egyetlen gyermek sem lehet áldozata ennek az őrült ámokfutásnak. Tegyünk meg mindent gyermekünk megmentése érdekében, segítünk, mire érdemes hivatkozni a kérvényben.

Hangsúlyos érvek, melyekre lehet hivatkozni: (ezek mindegyike értelemszerűen nem lehet egyszerre jellemző egy adott gyermekre, csupán néhányat érdemes kiragadni az alábbiakból, természetesen nem szó szerint)

Fejletlen mozgáskoordináció: nagymozgásában esetlen, fejletlen, labdát nem tudja dobni, ill. elkapni. Mozgásában gyakorta esetlen, ügyetlen (esik-kel, tárgyakat lever, kiejt a kezéből, felborít, stb.) ami finommotorikájában még jobban megnyilvánul. Rajzolni nem szeret és nem tud. Mindennemű kézügyességet igénylő feladatot, játékot elutasít.

Rajza, emberábrázolása nagyban elmarad az életkora szerint elvárható szinttől. A formák, az alak részletei sokszor az egész formától elkülönülve „lógnak a levegőben” > neurológusi szakorvosi véleményt érdemes csatolni

Figyelme szétszórt, elkalandozó, jellemzően fluktuál. A mesét szinte soha nem hallgatja végig, nem érdekli semmi, ami „leülős” tevékenység. Egy-egy tevékenységet nem képes kitartóan végezni, belekap ebbe-abba, majd maximum 2-3 perc után abbahagyja és másra vált. Az utasításokra nem figyel sem a feladatvégzésnél, sem a mindennapi életben. Csapongó figyelme miatt tevékenységeit általában félbehagyja. Jellemzően motiválatlan, nehéz felkelteni bármi iránt a figyelmét. > gyógypedagógusi véleményt érdemes csatolni

Gondolkodása fejletlen, elmarad az életkorának megfelelő szinttől. Gyűjtőfogalmakat aktívan nem használ, ezek közül sokkal még nincs tisztában. Az összefüggések meglátása problémás, még egyszerű logikai gondolatmenetnél is. > Gyógypedagógusi vélemény itt is fontos lehet.

Testrészei közül sokszor a főbb testrészeit sem ismeri fel, ezek közül sokat még nem tud megmutatni

Téri tájékozódása jelentősen elmarad az életkora szintjétől. A téri irányokat még saját testén sem tudja felismerni, térben is sokat téveszt. Az irányokat egyáltalán nem tudja differenciálni. Időben való tájékozódása is gyenge, az események időrendi sorrendjét nem ismeri fel. Saját napjának történéseit nem tudja időredben elmondani.

Dominanciája még nem alakult ki, sokszor nem tudja eldönteni, melyik kezébe vegye a ceruzát. Gyakran előfordul, hogy rajzolás közben veszi át egyik kezéből a másikba a ceruzát, mikor a papír másik oldalán kellene rajzolni.

Beszéde nehezen érthető. A hangokat nem csak kiejteni nem tudja tisztán, de két hang közti különbséget nem veszi észre (pl. s-sz, p-b) A hallási emlékezetet igénylő játékokban nagyon gyenge, max. 2 szót megjegyezni egymás után. A verstanulás komoly gondot jelent számára, de még az egyszerű utasításokat sem tudja fejben tartani. (pl. dobd fel kétszer a labdát!) > logopédusi véleményt érdemes csatolni

Beszédértése nehézkes. A szóbeli utasításokra szinte mindig visszakérdez.

Matematikai képességei jelentősen elmaradnak az életkora szerinti szinttől. Még 5-ös számkörben is nehezen igazodik el, 10-es számkörben ez hatványozottan igaz. Matematikai műveletvégzése problémás, jellemzősen sok hibával. Globális mennyiségfelismerése csupán 1-3-ig terjed, dobókockán a 4-et és az afeletti számokat következetesen téveszti.

A zöld és kék színeket keveri, a pirosat nem tudja megnevezni.

Szerialitása (sorolvasása) hibás, szinte mindig visszafelé „olvassa” a sorokat, számolja az elemeket.

Látási emlékezete is gyenge, memória játékban gyakran sikertelen, ahogy más, látási emlékezetet igénylő feladatoknál is (pl. 5 db. Letakart kép közül csak 2-re emlékszik vissza)

Szociálisan nehezen alkalmazkodik a szabályokhoz, a felnőtt utaításait jobb esetben figyelmen kívül hagyja, rossz esetben hangosan ellenkezik. Ez otthon és az óvodában egyaránt tapasztalható.

Szociálisan nagyon bizonytalan, félénk, erősen frusztrált, gátlásos. Óvodában, ill. idegen helyen nem mer megszólalni, ha kérdezik, általában nem válaszol, esetleg halkan, suttogva. Ha emiatt a többi gyerek kineveti, elsírja magát. A feladathelyzetekben láthatóan szorong, szinte retteg. > ide pszichológusi véleményt érdemes csatolni.

Érzelmileg kiegyensúlyozatlan. Előfodul, hogy váratlanul, ok nélkül bántja társait, vagy akár az óvónőjét. Indulatkezelési gondjai vannak.

 

Az Oktatási Hivatal tankötelezettséggel kapcsolatos, hivatalos tájékoztatóját itt találja mg:

https://www.oktatas.hu/hivatal/tankotelezettseg_halasztasa/

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: