MCD, POS, ADHD... részképesség hiányok... Tanulási nehézséggel küzd gyermeke? Segítse fejlődését célirányos otthoni játékkal!
Mit érdemes játszani az otthoni játékidőben, hogy aktívan megtámogassuk gyermekünk fejlődését? Nagyító alatt az iránydifferenciálás!

Lépésről-lépésre, fejlődési lépcsőfokok szerint megyünk végig azokon a területeken, melyek játékos fejlesztésével nagy segítséget nyújthatunk gyermekünknek.
Legutóbbi cikkünkben már említést tettünk a nagymozgáson belül a változatos mozgásformák jelentőségéről. A szem-láb, szem-kéz koordinációra épül az iránydifferenciálás, azaz a jobb-bal megkülönböztetése. Az irányokat első lépésben saját testünkön kell teljes biztonsággal megismerni, erre épül a környezetünkben (térben), majd síkban (papíron, rajzos formában vagy könyvben) való iránydifferenciálás.  Kiváló fejlesztőjáték ennek megalapozásához a Twister szőnyeg, mely élvezetes játék során észrevétlenül ismerteti meg a gyermeket a saját testén fellelhető irányokkal.

Ha már biztonsággal felismeri jobb és bal kezét, lábát, szemét, fülét, ill. egyéb páros testrészeit, akkor következhet a környezetében fellelhető irányok felfedezése. Ezt jól megerősíthetjük játékos tornák alkalmával, pl. kerüld meg jobbról a kuglikat, szlalomozzál jobbra-balra körülöttük, stb.

Ha az irányokat térben is kellően megalapoztuk, csak azt követően foghatunk hozzá a síkban történő fejlesztéshez. 

 

Kategória: