Az óvodai felvételről az illetékes óvoda vezetője dönt. A gyermeket elsősorban a lakóhelye szerinti, vagy a szülő munkahelye szerint körzetileg illetékes óvodába kell felvenni.
Ha az óvodában túljelentkezés van, azaz a jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehetőkét, az óvodavezető bizottságot hív össze, amely javaslatot tesz a felvételre.


Az óvodai felvétellel kapcsolatos döntést (jóváhagyást vagy elutasítást) a szülőkkel írásban is közölni kell. A döntés ellen a közléstől vagy tudomásra jutástól számítva 15 napon belül lehet fellebbezni, azaz kérni annak felülbírálatát. Másodfokon már a fenntartó hoz döntést a felvételt illetően, az ez ellen történő fellebbezést 30 napon belül lehet benyújtani.